Demokratidagen 2021

Demokratidagen 2021 - mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Utöver program i plenum kommer du kunna välja olika parallella seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera. Ett detaljerat program och möjlighet att anmäla sig publiceras längre fram.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Konferensen planeras att genomföras på plats, men på grund av rådande omständigheter kan konferensen komma att ställas in eller genomföras i vissa delar i digital form.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!