Dokumentation: Bygglovchefskonferens 2019

I årets konferens tog vi bland annat upp verksamhetsutveckling, frågor kring god arkitektur och aktuella rättsfall.

Presentationer

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuellt från SKL

Love Edenborg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, SKL

Engagerade medarbetare och nöjda bygglovsökande

Jens Persäter, byggchef i Gällivare
Bo Rydström, kommunarkitekt/bygglovschef i Mölndal
Petra Åhlund, verksamhetschef bygglov i Örebro

Modernare byggregler – vad innebär det?

Åsa Johansson, kommittén för modernare byggregler

Boverkets arkitekturuppdrag

Anette Löfgren, uppdragsägare och Adam Laurin, arkitekt, Boverket

Lagändringar och aktuella rättsfall inom lov, byggande och tillsyn

Johan Larsson, förbundsjurist SKL

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!