Brukar- och patientundersökningar: Det spelar roll vad du som politiker eller högre tjänsteperson efterfrågar

Konferensen är inställd

Konferensen är inställd

Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten samt patientenkäter inom sjukvården. Resultaten från dessa utgör ett utmärkt underlag för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden, men utan analys säger inte siffrorna någonting.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!