Branschdagarna 2020

SKR:s årliga mötesplats för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag anordnas den 24–25 mars 2020 i Stockholm.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Regioner anordnar årligen en mötesplats för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag. Under två dagar har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din dagliga verksamhet.

Påverka inriktningen av FoU-fonden

2020 års konferens består av gemensamma föreläsningar och parallella spår. Du kan anpassa ditt deltagande och fördjupa din kunskap och ditt nätverkande efter dina behov. I år kommer vi även att ägna tid åt att tillsammans diskutera och påverka framtida inriktningen för SKR:s FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Under konferensen får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter, ta del av aktuella frågeställningar och intressanta exempel från omvärlden.

Första dagen avslutas med middag där du kan nätverka under avslappade former.

Detta är en exklusiv mötesplats är för dig som arbetar i en kommun (inklusive kommunens fastighetsbolag) som är medlem i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Hotellbokning

Vi har förbokat ett antal rum på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6.

Du bokar och betalar direkt till hotellet. Uppge kod: SKR2020. Koden gäller till den 24 februari 2020. Därefter kan rum bokas i mån av plats.

Hotel At Six

Medlem i FoU-fonden

Är du osäker på om din kommun är medlem i FoU-fonden? Kontakta Bo Baudin, 08-452 78 53, bo.baudin@skr.se.

Är din kommun inte medlem ännu? Det går givetvis bra att anmäla sig ändå – Du kommer då att bli kontaktad av oss gällande förutsättningarna för ert deltagande.

Preliminärt program

Kommunernas ekonomiska möjligheter och utmaningar

Annika Wallenskog, ekonomidirektör på SKR, berättar om aktuellt ekonomiskt läge och vilka möjligheter och utmaningar som finns framåt.

SKR:s arbete med kommunernas fastighetsfrågor

SKR:s fastighetsgrupp informerar om arbetet inom FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, aktuella projekt och exempel på den intressebevakning som genomförs inom fastighetsområdet.

Parallella block 24 mars

Fastighetsförvaltning

På agendan står underhållsplanering, fastighetsautomation samt pågående arbete med gränsdragningslistor och fastighetsnyckeltal.

Anskaffning av verksamhetslokaler

Rapporten Äga eller hyra verksamhetslokaler presenteras och en lägesrapport ges om det pågående arbetet med att ta fram stöddokument för kommunernas hyresvärdsupphandlingar.

Arbetssätt i digitaliseringens spår

I detta block får du bland annat höra om praktisk tillämpning av Nationella Riktlinjer (för Geodata & BIM), CoClass och effektivare granskning samt visualisering som stöd i arbetet.

Estetiska och funktionella upphandlingar

Sveriges Arkitekter presenterar den uppdaterade skriften Bygga vackert bl.a. med stöd kring hur estetiska värden inte behöver bli kostnadsdrivande. SKL Kommentus Inköpscentral informerar om aktuella ramavtal som rör bland annat nyckelfärdiga förskolebyggnader, flyttbara moduler och särskilda boenden inom ramavtalet för bostäder.

Parallella block 25 mars

Lärmiljöer i förskolor och skolor

Du kommer få ta del av Högskolan i Gävles forskning kring lärmiljöer samt inspireras av Bobergsskolan i Stockholm, Skapaskolan i Huddinge och skolor i Danmark.

Hållbarhet

På programmet står Agenda 2030, från Internationell till lokal nivå samt hur fastighetsautomation kan kopplas till detta och inspiration från en kommun och hur de arbetar med Agenda 2030.

Särskilda boenden

Under passet presenteras inspirerande exempel på särskilda boenden.

Kick-off nätverk för projekt- och fastighetschefer

Passet leds av initiativtagare Tony Söderena, Projektchef, Växjö Fastighetsförvaltning AB tillsammans med Tomas Lindgren, Projektchef, Kommunfastigheter i Knivsta AB. På agendan är nätverkets former och inriktning samt frågor ska vi driva gemensamt, tex genom satsningar via tillgängliga medel i FoU-fonden.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!