Bokslutsdagen 2019 (Malmö)

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

Anmäl dig

Program

09.00  Inregistrering med kaffe och smörgås

09.30  Inledning och presentation av dagen
Robert Heed och Hans Stark, SKL

09.40  Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner och aktuellt från SKL
Genomgång av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar samt information om aktuella utredningar och andra frågor som SKL arbetar med.
Annika Wallenskog, chefsekonom (Göteborg och Umeå)
Niclas Johansson, sektionschef SKL (Malmö och Stockholm)

11.00  Inför bokslut och årsredovisning 2019
Information kring frågor inför bokslut och årsredovisning 2019 (PO, skatter, statsbidrag, pensioner med mera) samt kontoplaner inför 2020. Dessutom frågor och svar kopplade till Lag om kommunal bokföring och redovisning samt att tänka på inför bokslut 2019.
Robert Heed och Hans Stark, SKL

12.00  Lunch

13.00  Förvaltningsberättelsen
RKR:s styrelse har nyligen beslutat om en rekommendation kring förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Grundförslaget till rekommendationen samt exemplifiering till densamma har arbetats fram av tre forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Här redovisar de tankar kring hur förvaltningsberättelsen kan utvecklas i syfte att ge en rättvisande bild och öka jämförbarheten mellan kommuner/regioner.
Mattias Haraldsson/ Niklas Sandell/ Jörgen Carlsson, Lunds universitet

13.50  Nyheter från Rådet för kommunal redovisning
Nyheter och aktuella frågor inom redovisningsområdet och RKR:s normgivning. Här presenteras nya rekommendationer och informationer som beslutats under 2019. En genomgång av frågor som finns på RKR:s agenda görs också.
Torbjörn Tagesson, RKR

14.30  Kaffepaus

15.00  Praktiska redovisningsfrågor
Vi avslutar dagen med att ta upp några praktikfall kring redovisning kopplat till normering och lagstiftning. Vi har förberett några frågor men för den som har förslag på frågor att ta upp så går det utmärkt att skicka in sådana via mejl till Hans eller Robert i förväg. Vi tar upp frågor i mån av tid.
Torbjörn Tagesson, RKR, Robert Heed och Hans Stark, SKL

ca 16.00  Avslutning

Program och praktiska upplysningar om Bokslutsdagarna (PDF, nytt fönster)

Presentationer från Bokslutsdagen

Konferensen i Stockholm kommer att spelas in och kan efter anmälan ses på webben i efterhand.

Välkommen!

Praktiska uppgifter

Kostnad konferensen

Medlemmar i SKL (anställda i kommuner, regioner m.fl.)
1 900 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår

Övriga
2 900 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår

Kostnad webbsändning i efterhand

Medlemmar i SKL (anställda i kommuner, regioner m.fl.)
950 kronor exklusive moms

Övriga
1 450 kronor exklusive moms

Anmälan till webbsändning kan göras fram till och med den 4 december.

Fakturering

Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Bekräftelse

Bekräftelse med mer information skickas efter sista anmälningsdag.

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person och ska ske skriftligen till
Konstella.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!