Besöksnäringskonferens 2020

Konferensen Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling kommer i år att genomföras digitalt. Temat är Besöksnäring i ett nytt landskap och vi sätter fokus på hur vi kan blicka bakåt på pandemins effekter och planera framåt för förnyelse och utveckling av näringen.

Information om program och anmälan till Besöksnäring på agendan 25 november 2020

Turism- och besöksnäringen har aldrig tidigare stått inför en liknade utmaning än den som smittspridningen av Covid-19 inneburit. Regleringar och nedstängningar över hela världen, men också människors ändrade beteende har haft enorma konsekvenser för besöksnäringen. I Sverige ser vi stora varsel och konkurser i dess spår. Det har också blivit tydligt vilken stor betydelse turismen har på olika platser. För servicen. För arbetstillfällen. För invånarnas hela livssituation.

Mot bakgrund av pandemin och dess konsekvenser för besöksnäringen kommer vi under den här dagen att tillsammans diskutera hur vi kan fortsätta att utveckla besöksnäringen mot en ny framtid. Nya förutsättningar ställer krav på nya arbetssätt och nya politiska överväganden och prioriteringar.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!