Dokumentation: Besöksnäringskonferens 2020

Konferensen Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling genomfördes detta år digitalt. Temat var Besöksnäring i ett nytt landskap och fokus sattes på hur vi kan blicka bakåt på pandemins effekter och planera framåt för förnyelse och utveckling av näringen.

Programmet i sin helhetDagen fylldes med föredrag, givande panelsamtal och dialogpass med expert, praktiker, politiker och forskare. Bland annat ledde författaren och ekonomie doktor Kjell A Nordström deltagarna genom den matris av krafter som formar morgondagens liv och företagande i föredraget Corona Express – 10 år på 10 veckor och näringsminister Ibrahim Baylan presenterade regeringens satsningar och syn på besöksnäringens roll, utmaningar och betydelse framåt.

Dokumentation

Presentationerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Turism och besöksnäring under och efter Coronapandemin

Erika Rosander och Kristian Seth, Tillväxtverket, gav en samlad lägesbild av hur covid-19 påverkat turism och besöksnäring i Sverige.

Turism och besöksnäring under och efter Coronapandemin

Covid-19 and the effects on tourism – the bigger global picture

Jane Stacey, chef turismenheten, OECD, gav en internationell utblick och insikt i pandemins effekter på turismen i ett globalt perspektiv, och vilken betydelse detta har för Sverige. 

Covid-19 and the effects on tourism – the bigger global picture

Omställning är det nya normala

Pia Sandvik, vd RISE, gav en inblick i vad som krävs för omställning och för att agila strukturer ska bli en del i vårt DNA när vi tar oss an framtiden inom till exempel digitalisering, mobilitet och cirkulär ekonomi.

Omställning är det nya normala

Vi frågar

Under dagen fick deltagarna svara på några frågor.

Diagram: Vad ser du som största utmaningen för sektorn framöver i spåren av pandemin? Merparten ansåg att företagens resurser och förmåga till omställning innebar den största utmaningen.

Diagram: Vad ser du som största utmaningen för sektorn framöver i spåren av pandemin?

Diagram: I hur stor utsträckning har du ställt om ditt arbete under pandemin? Merparten, omkring 55 procent upplever att de ändrat sitt arbetssätt i hög utsträckning.

Diagram: I hur stor utsträckning har du ställt om ditt arbete under pandemin?

Stora turismpriset 2020 och årets ciceron

Dagen avslutades med årets prisutdelning av Stora turismpriset.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande av turism, Tillväxtverket

Stora Turismpriset 2020, Tillväxtverket

Turismgympa

Dagens moderator Karin Klingenstierna bjöd också på en uppskattad turismgympa.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!