BEA grundkurs - save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR en digital och interaktiv grundkurs i BEA-avtalet - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Anmälan öppnar den 29 oktober 2020 kl. 09.00.

Innehåll

Innehållet i kursen ger praktiska kunskaper om avtalet, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller. Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Löneberäkning och frågeställningar kring det kommer däremot inte beröras. Kursen kommer genomföras i digital form, där övningar och gruppsamtal ingår i upplägget.

Information

Mer information som målgrupp och klockslag kommer den 29 oktober.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare
  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!