Barnkonventionen som svensk lag – tolkning, tillämpning och förhållandet till annan nationell lagstiftning

Ett juridiskt seminarium om hur svensk lag överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter samt hur inkorporeringen av barnkonventionen påverkar tolkning och tillämpning av nationell lagstiftning.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett juridiskt seminarium om barnkonventionen som svensk lag. Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, redogör för utredningens arbete och slutsatser i förhållande till kommunala och regionala verksamheter. SKR:s förbundsjurister diskuterar vidare hur barnkonventionen förhåller sig till annan nationell lagstiftning inom olika rättsområden som är aktuella för kommuner och regioner samt redogör för andra aktuella juridiska frågor som rör barnets rättigheter.

Fler detaljer om programmet kommer inom kort.

Medverkande

Förbundsjurister på SKR:s avdelning för juridik, bl.a. Mia Hemmestad och Ylva Lindblom, samt Marie Lundin Karphammar, jurist och handläggare i frågor om barnets rättigheter vid avdelningen för vård och omsorg på SKR och Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen.

Tid och anmälan

Webbsändningen börjar kl.10.00 och dagen avslutas runt kl.16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ylva Lindblom
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!