Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

Anmäl dig

Inför konferenserna kommer det att skickas ut frågeställningar för lokal dialog och förankring.
Utöver en dialog kring dessa frågeställningar kommer SKL presentera en kortfattad beskrivning av det samhällsekonomiska läget och aktuella frågor i omvärlden som kan komma att påverka avtalsförhandlingarna under våren 2020.

Information

Kaffe serveras från kl 09.30.

Vid stort anmälningsantal kommer vi att vid utrymmesbrist prioritera så att varje arbetsgivare representeras.
Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.
Vid eventuella önskemål om logi i samband med konferensen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Agnes Gradstock
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!