Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i renhållningsverksamhet

För att erbjuda en samlad framställning avseende dessa frågor och genomgång av aktuell rättspraxis ordnar SKR en halvdags webbsänd utbildning inom området där vi helt fokuserar på avgifter för avfallshantering.

Anmäl dig

Innehåll

Då avfallshanteringen är avgiftsfinansierad är det viktigt att frågor om avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering handläggs riktigt, både för att kommuner och kommunala bolag som driver verksamheterna ska undvika onödiga ”kundförluster” och för att fastighetsägare och andra abonnenter/kunder ska behandlas korrekt och rättvist.

God kännedom om regelsystemet är en förutsättning för detta, särskilt som det i huvudsak handlar om offentligrättsligt reglerade avgifter där bestämmelserna i vissa avseenden av-viker från vad som gäller inom andra avgiftsområden. Förutom avgiftsbestämmelserna i miljöbalken, som nyligen genomgått vissa förändringar, finns också andra regler, t.ex. i inkassolagstiftningen, som är viktiga att känna till. Även grundläggande principer i kommunallagen är av betydelse. Kunskaper om regelverken är viktiga både för den som utformar taxan och den som arbetar med fakturering och inkasso.

För att erbjuda en samlad framställning avseende dessa frågor och genomgång av aktuell rättspraxis ordnar Sveriges Kommuner och Regioner en halvdags webbsänd utbildning inom området.

Kursen har tidigare omfattat både va- och renhållningsverksamhet. Vid detta tillfälle fokuseras helt på avgifter för avfallshantering.

Programinnehåll

med reservation för ändringar.
Följande avsnitt kommer behandlas:

 • ­ Allmänt om regleringen av renhållningsavgifter
 • ­ Den nya möjligheten att avgiftsfinansiera viss information till hushåll och andra åtgärder
 • ­ Förutsättningar för avgiftsskyldighet
 • ­ Betydelsen av kommunalrättsliga principer
 • ­ Vilka avgifter ska betalas?
 • ­ När inträder avgiftsskyldigheten?
 • ­ Vem/vilka är betalningsansvariga – vem kan vara abonnent?
 • ­ Hur hanteras nyttjanderättshavare?
 • ­ Undantag från betalningsskyldighet? Praxis om dispens och avgiftsskyldighet
 • ­ När ska betalning ske?
 • ­ Dröjsmålsränta
 • ­ Möjlighet till betalningspåminnelse
 • ­ Kravhantering
 • ­ Inkassoverksamhet
 • ­ Avstängningsmöjlighet
 • ­ Betalningsföreläggande eller annan processform

­Medverkande

Förbundsjurist Anna Marcusson, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kursintyg

Kursen är avgiftsfinansierad och din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!