Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

Hösten 2020 erbjuder SKR distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier och ett eftermöte på distans.

Anmäl dig

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.
Områden som berörs är bland annat att förstå nuläge, fokusering på "rätt" saker, förstå system samt förberedelser - genomförande- uppföljning- ständig förbättring.

Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till samarbetsrum där förberedelsmaterial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag. Fakturering sker efter utbildningen genomförts.

Utbildningstillfällen

Varje utbildning består av förberedelsematerial som du går igenom själv innan seminariedagarna, två heldagsseminarier via Zoom och ett eftermöte i Zoom.

Egen förberedelse

En halv till en dags eget arbete.

Seminarier på distans

24 november kl 10.00-16.00
25 november kl 09.00-14.30

Eftermöte på distans

16 december kl 15.00-16.00

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!