Att arbeta med uppföljningsbara mål

SKR bjuder in till en workshop kring att sätta och arbeta med uppföljningsbara mål i arbetet med enskilda klienter/brukare.

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Innehåll

Syftet med dagen är att stödja och utbilda i att sätta meningsfulla, arbetsbara och konkreta mål som går att följa upp för varje individ. Det i sin tur möjliggöra individbaserad systematisk uppföljning och kunskapsutveckling på såväl individ, grupp- och verksamhetsnivå. Dagen är planerad för och ger mer om det är flera personer från samma verksamhet som deltar och samarbetar under dagen.

Under workshopen varvas teori med praktiska övningar utifrån exempel från deltagarnas verksamheter. Under dagen kommer det också finnas utrymme för att planera hur ni ska gå vidare med arbetet på hemmaplan. Det kommer också att ges möjlighet till diskussioner kring hur ni planerar att följa upp ert arbete.

Tanken är att ni efter workshopen ska kunna anpassa och använda utbildningsmaterialet för att stödja och implementera arbetssättet i er egen verksamhet.

Intresseanmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi vill också försäkra oss om att det finns en ambition att utveckla arbetet med att sätta meningsfulla, arbetsbara och konkreta mål som går att följa upp för varje individ på den egna arbetsplatsen, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras målarbete. Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommuner eller verksamheter i länet/regionen.

I samband med intresseanmälan kommer vi att vilja veta:

  • vilken verksamhet ni arbetar inom
  • hur många ni är som deltar från samma verksamhet/arbetsplats
  • hur ni tänker att ni ska sprida kunskapen i er verksamhet.

Bekräftelse om plats på utbildningen skickas den 6 mars. 

Förberedelser

Inför utbildningen behöver ni ta fram egna, avidentifierade exempel på mål (minst ett exempel på en vårdplan, genomförandeplan eller uppdrag samt ett beslutsunderlag) och ta med till utbildningen. Välj gärna ett underlag som ni tycker har bra formulerade mål och ett underlag med mindre bra formulerade mål.

Vid frågor kontakta Ulrika Hallensjö

ulrika.hallensjo@skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Hallensjö
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!