Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om återhämtning utifrån krisens ökade påfrestningar på chefer och medarbetare.

Anmäl dig

Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning. SKR har bett ledande forskare och experter att berätta om återhämtning, dess roll i en hållbar vardag och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för och stötta medarbetare i att få till återhämtning. Kommuner och regioner kommer att dela med sig av goda exempel hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Preliminärt program

Välkomna och introduktion till återhämtning

Ing-Marie Wieselgren, SKR.

Forskare och experter berättar om återhämtning utifrån sin forskning och delar med sig av tips och råd

  • Anna Dahlgren, forskar om stress och återhämtning, Karolinska Institutet.
  • Lina Ejlertsson, forskar om återhämtning, Lunds universitet.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren.

Möjlighet finns att ställa frågor.

Paus

Goda exempel från kommuner och regioner

  • Erica Norling och Mårten Blomberg (Region Västmanland).
  • Elisabet Palmér och Caroline Forsbaeck (Göteborgs stad)

Tips på verktyg från Suntarbetsliv

Verktygen som kommer tas upp är bland annat Prehabguiden och Stressdialogen.

  • Anna Pramborg, Suntarbetsliv.
  • Helena Engelke, Suntarbetsliv.

Dialog utifrån frågor om återhämtning. Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!