Arv och dödsbo för överförmyndare

Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen informerar och utbildar vi om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning. Vi har en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring arv och testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.

Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bouppteckning, dödsboanmälan, arvskifte, boutredningsman etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Under webbsändningen kommer deltagarna ges tillfälle att ställa frågor via den 'chatt-funktion' som kommer finnas.

Preliminära programpunkter och hålltider

09.00 Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare ?

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Försäkringar
 • Värderingsfrågor
 • Fastighet, bostadsrätt, skog etc.
 • Begravning.

11.45 Lunch

12.30 Bouppteckning

 • Dödsboanmälan
 • Testamente
 • Arvskifte.

ca 14.30-15.30 Överförmyndarens olika beslut med anledning av dödsbo

 • Förordnande av god man
 • Samtycke fastighetsförsäljning
 • Samtycke till egendoms fördelning
 • Samtycke till rättshandling
 • Ansökan om boutredningsman
 • Avtal om oskiftat dödsbo
 • Redogörelse till överförmyndaren.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR och Jur. kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Tid

Kursen som webbsänds börjar kl.09.00 och avslutas kl.15.30.

Flera kurstillfällen under hösten 2020

Samma kurs erbjuds för deltagande på plats i Stockholm den 19 november.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!