Årets stora landsbygdskonferens

Den 15 oktober arrangerar SKL tillsammans med Tillväxtverket årets stora landsbygdskonferens, då vi fördjupar oss i den nya nationella landsbygdspolitiken och diskuterar frågor som kompetensförsörjning, företagsklimat och digitalisering.

Den 15 oktober tar vi temperaturen på den nya nationella landsbygdspolitiken. Vi samlar representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och organisationer med intresse för frågor som rör landsbygdens utveckling.

Vi kommer att fördjupa oss i frågor som företagsklimat och digitaliseringens möjligheter i detta, om vägar framåt för att stärka kompetensförsörjningen hos företag på landsbygderna, hur vi kan arbeta med besöksnäring som en kraft för landsbygdsutveckling samt konkreta strategier för att påverka attityder på lokal nivå.

Program

09.30–10.00

Registrering och kaffe

10.00–10.05

Vi bekantar oss

Ellinor Ivarsson, SKL och Klas Fritzon, Tillväxtverket, konferensvärdar.

10.05–10.15

Välkommen

Anders Knape, ordförande SKL.

10.15-10.20

Nya insatser för Sveriges landsbygder

Tillväxtverket har i uppdrag att verka för ett samordnat genomförande av den nationella landsbygdspolitiken.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

10.20–10.40

Den nationella landsbygdspolitiken

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

10.40- 11.30

Samtal mellan myndigheter om landsbygdspolitikens genomförande

Genom den nya landsbygdspolitiken har Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med 15 särskilt utpekade myndigheter utveckla deras förmåga att synliggöra och hantera landsbygdernas möjligheter och behov.

I detta samtal får vi möta några av myndigheterna och höra om hur de ser på sina roller för landsbygdernas utveckling.

Medverkande:

  • Per Wenner, måldirektör, Trafikverket
  • Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet
  • Jan Cedervärn, överdirektör, Jordbruksverket
  • Björn Blondell, divisionschef, Post- och telestyrelsen
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Samtalet leds av Lars Wikström, avdelningschef, Tillväxtverket.

11.30-12.30

Lunch

12.30-13.15 Parallella seminarier, valbara pass

Du kan också välja att ta del av konferensens utställning istället för att delta på seminarierna.

1. Digitalisering som skapar mer livskraftiga landsbygder - (A1) (B1) - lokal LINDGREN

Detta seminarium är för dig som är intresserad av digitalisering som en möjlighet att stärka företagsklimatet.

2. "Landsbyggare lyfter landsbygden" (A2) (B2) - lokal NOBEL

Vi vet alla vikten av att arbeta med attityder, utmana normer och skapa en positiv bild av landsbygden. Vi vet också att en attraktiv plats lockar människor, drivna företagare och bidrar med en önskan om att leva på landsbygden. Men hur gör man? Och var börjar man?

3. Hållbar tillväxt kräver planering (A3) (B3) - lokal MÄLARSALEN

Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att stärka regionernas och kommuners förmåga att utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

4. Hur kan besöksnäringen utvecklas hållbart på landsbygden? Från marknadsföring till management (A4) (B4) - lokal SJÖSIDAN RUM 2

Antalet turister ökar ständigt i Sverige och likaså turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning. Besöksnäringen lyfts till och med fram som den näringsgren som ska lösa tillväxten i glesbygden. Men hur är det egentligen?

5. Hur kompetensförsörjer vi Sveriges landsbygder? (2x45 minuter) (A5) (B5) - lokal SJÖSIDAN RUM 3

Kompetensförsörjning är en utmaning i hela landet, men utmaningen är extra stor i landsbygder på grund av den demografiska utvecklingen. På seminariet kommer vi tillsammans arbeta med olika frågor kopplat till kompetensförsörjning.
Passet är ett samarrangemang mellan Tillväxtverket och SKL.

Observera att seminariet löper över båda valbara seminariepass. Väljer du seminariepass 5 kan du inte välja något annat seminariepass.

13.15–13.30

Paus, förflyttning mellan seminarier 

13.30–14.15 Parallella seminarier, valbara pass

Välj mellan något av passen som hölls klockan 12.30 och som nu går i repris.

14.15–14.45

Fika

14.45–14.50

Återsamling i plenum – vad tar vi med oss från seminarierna?

14.50–15.50

Innovation på landsbygder

Förmågan till innovation är en central ingrediens för att klara framtidens samhällsutmaningar – både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det sägs ofta att innovation bara sker i täta miljöer där många aktörer i det innovationsfrämjande systemet finns. Men är det så? I en del av passet – som är en inspelning av podden Landet – samtalar Lina Bjerke, universitetslektor, Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet och Magnus Börjesson, AgroÖst med Peter Gropman, journalist. Här växlar vi mellan en teori som väcker hopp för landsbygderna, och en praktik som redan hoppat.

Podden Landet

I den andra delen av passet presenterar Lina färska studier om innovationsinsatser på landsbygder.

15.50–16.15

Avslutning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!