Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 2 av 2)

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium i två delar avseende uppsägning mot bakgrund av personliga skäl.

Anmäl dig

OBSERVERA, detta är ett seminarium som är uppdelat vid 2 tillfällen. Man anmäler sig (del 1 inkl del 2) via anmälningsknappen enligt ovan.

3 november kl. 09.00-12.00 uppdelat på 50-minuterspass följt av 10 minuters paus.
5 november kl. 09.00-12.00 uppdelat på 50-minuterspass följt av 10 minuters paus.

Detta tillfälle avser del 2 av 2. Del 1 äger rum den 3 november 2020.

Del 1: Arbetsrättsseminarium personliga skäl, den 3 november.

Innehåll

Syftena med seminarierna är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

Del 1

Vid första kurstillfället tar vi upp begreppen saklig grund och laga grund, misskötsamhet i olika former, arbetsvägran m.m., brottslighet inom och utom anställningen samt lojalitetsfrågor m.m. Seminariet behandlar även arbetsgivarens bevisbörda och betydelsen av att medvetandegöra arbetstagaren, dokumentera samt vidta andra arbetsrättsliga åtgärder.

Del 2

Vid andra kurstillfället ligger fokus på formalia vid avslut av anställningen, arbetsrättsliga tidsfrister, tvåmånadersregeln, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och omplaceringsutredningen.

Information

Välkommen för teknikcheck redan kl. 08.45 för de som vill.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Christina Madfors
    Arbetsrättsjurist
  • Emmy Eriksson
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!