Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergång - save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring övergång av verksamhet.

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti.

Innehåll

Kursen belyser några vanligt förekommande arbetsrättsliga frågeställningar i samband med verksamhetsförändringar och verksamhetsövergång såsom vilka lagregler som gäller vid övergång av verksamhet, arbetsrättsliga frågor om upphandling och entreprenader, förhandlingsskyldighet, kollektivavtal och anställningsvillkor i övrigt samt rättspraxis

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!