Arbetsrättsseminarium om uppsägning av personliga skäl (del 2 av 2)- save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium i två delar avseende uppsägning mot bakgrund av personliga skäl.

Information

Detta tillfälle avser del 2 av 2.

Del 1: 22 september 2020

  • Del 2: 24 september 2020

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti. Syftena med seminarierna är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

Innehåll del 1

Det första tillfället djupdyker i begreppet saklig, samt laga grund, hanteringen av ett misskötsamhetsärende, olika former av misskötsamhet såsom lojalitetsfrågor, förtroendemissbruk och samarbetssvårigheter. Seminariet behandlar även arbetsgivarens bevisbörda och betydelsen av medvetandegörande och dokumentation samt vilka åtgärder arbetsgivaren som står till buds för medvetandegöra och eventuellt avsluta en anställning.

Innehåll del 2

Det andra tillfället fokuserar på formalia i hanteringen av ett avslut av anställningen mot bakgrund av uppsägning på grund av personliga skäl, eller avskedande såsom formalia, arbetsrättsliga tidsfrister, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och omplaceringsutredning.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Christina Madfors
    Arbetsrättsjurist
  • Emmy Eriksson
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!