Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist - save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring arbetsbrist.

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti.

Innehåll

Kursen tar upp hanteringen av arbetsbrist och turordning utifrån reglerna i LAS och kollektivavtalet. Även förhandlingsskyldighet och annan formalia samt företrädesrätt berörs.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Tomas Björck
    Arbetsrättsjurist
  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!