Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal.

Innehåll

Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde.

 • Vad är arbetsbrist?
 • Formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Omplaceringsskyldigheten enligt LAS
 • Turordningsreglerna vid uppsägning
 • Uppsägningstider
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Skadestånd och preskription

Kursen består av föreläsningar och diskussioner utifrån praktiska typfall.

Föreläsare

Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Kaffe serveras från kl 09.00. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe, samt lunch. Faktura skickas till förvaltningen/organistaionen efter kursen ägt rum.

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Tomas Björck
  Arbetsrättsjurist
 • Sandra Bergendorff
  Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!