Arbetsrättsligt webbseminarium i två delar: Verksamhetsövergång och Personliga skäl

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar denna dag två seminarier.

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Innehåll - Verksamhetsövergång (förmiddag) 09.00-12.00

Vi belyser några vanligt förekommande arbetsrättsliga frågeställningar i samband med verksamhetsförändringar och verksamhetsövergång.

 • Vilka lagregler gäller vid övergång av verksamhet
 • Upphandling och entreprenader, några arbetsrättsliga frågor
 • Förhandlingsskyldighet med fackliga organisationer
 • Kollektivavtalen vid övergång av verksamhet, anställningsvillkor i
  övrigt
 • Rättspraxis.

Ansvariga för innehåll och upplägg

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist, och Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, SKR.

Innehåll - Personliga skäl (eftermiddag), 13.00-16.00

Syftet med seminariet är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

 • Misskötsamhet i olika former
 • Samarbetssvårigheter
 • Lojalitetsfrågor
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Ansvariga för innehåll och upplägg

 • Christina Madfors, arbetsrättsjurist, och Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist, SKR.

Praktisk information

 • Detta seminarium har nu ändrats till endast webbsändning.
 • Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.
 • Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter att seminariet har ägt rum.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Lina Cronebäck
  Arbetsrättsjurist
 • Katarina Bergström
  Arbetsrättsjurist
 • Christina Madfors
  Arbetsrättsjurist
 • Emmy Eriksson
  Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!