Arbetsrättslig baskurs

SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Anmäl dig

Innehåll

 • Samspelet lagar och avtal, Arbetsrättens källor
 • Förhållandet mellan arbetgivare och den anställde
  - Anställningens ingående
  - Under anställningen
  - Anställningens avslutande
      - personliga skäl/avsked
      - arbetsbrist
 • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
  - Kollektivavtalet
  - Förhandlingar
 • Diskriminering

  Kursen behandlar i samband med ovan avsnitt översiktligt några få centrala bestämmelser i gällande kollektivavtals Allmänna bestämmelser.
  Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Föreläsare

Christina Madfors och Tomas Björck båda arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

Dag 1 kl. 10.00 - 17.00
Dag 2 kl. 08.30 - 17.00
Dag 3 kl. 09.00 - 15.00

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.
Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Christina Madfors
  Arbetsrättsjurist
 • Tomas Björck
  Arbetsrättsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!