Dokumentation: Arbetsmiljöverkets information och tillsyn 2019-2020

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation anordnade en webbsänd konferens om Arbetsmiljöverkets tillsynsstrategi 2019-2020.

Arbetsmiljöverket kommer inom ramen för den nya strategin för kommuner och regioner under året att informera politiker för att göra de förtroendevalda medvetna om deras ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynen av kommuner och regioner kommer nästa år att fokusera på hur förtroendevalda följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Program

 • Arbetsmiljön i kommuner och regioner. Föreläsare: Gunnar Sundqvist, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Arbetsmiljöverkets inspektioner samt information mot kommuners och regioners styrelser 2019-2020. Föreläsare: Fredrik Hedlund regionchef, Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsmiljöverkets information mot kommuners och regioners styrelser 2019. Föreläsare: Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket.
 • Praktiskt exempel: årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  Föreläsare: Christina Wallin, arbetsmiljöstrateg, Region Gävleborg och Anders Westlund, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Dokumentation

Presentationer från webbsändningen (PDF, nytt fönster)

SAM-rutin, Region Gävleborg (PDF, nytt fönster)

Enkät om Systematiskt arbetsmiljöarbete, Region Gävleborg (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Anders Westlund
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!