Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och SKR arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Anmäl dig

Cirka två veckor innan första utbildningstillfället får alla deltagare välkomstbrev med länk till utbildningen som sker via Teams.

Datum

12 oktober, 13 november och 15 december 2020 (utbildningen består av tre halvdagar) kl. 09.00 - 12.00

Antal deltagare

Max 40 deltagare. Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Utbildningen

Under utbildningen kommer vi att:

  • utgå från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras,
  • arbeta praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal,
  • göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Ni har möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna, för den som vill, cirka 30 minuter per kommun.

Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Medverkande

  • Stefan Melén utredare, SKR
  • Jonas Finnman utredare, SKR
  • Per Sandgren projektledare, RKA
  • Camilla Eriksson projektledare, RKA
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!