Analysera skolresultaten med Kolada

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Innehåll

Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras. Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena (utbildningen består av tre dagar), med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Datum: 4 september, 8 oktober och 19 november 2019 (utbildningen består av tre dagar)

Tidpunkt: Kl 10.00–16.00 kaffe och smörgås serveras från 9.30

Antal platser: Max 40. Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till camilla.eriksson@rka.nu

OBS! Ta med egen dator!

Den 4 september: Resultat som avviker

 • Vad säger styrdokumenten
 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter.

Hemuppgift inför tillfälle 1: Har ni ett avvikande resultat i kommunen som ni vill passa på att undersöka under den här utbildningen? Det kan handla om kostnader och/eller kvalitet. Mejla avvikelsen till camilla.eriksson@rka.nu senast den 26 augusti.

Prioritera de avvikelser som är mest väsentliga och motivera varför.

Den 8 oktober: Orsaker till avvikelser

 • Resursfördelning
 • Modellberäknade väden
 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker.

Hemuppgift inför tillfälle 2: Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen. Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

Den 19 november: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Föslag till ågäder
 • Hur blir förslagen verklighet? Ta del av både teori och exempel från en kommuns förändringsarbete
 • Ledarskap och kultur.

Hemuppgift inför tillfälle 3: Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen. Finns det några "kommunala sanningar"? Fastslå de viktigaste orsakerna. Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Stefan Melén
  Utredare
 • Karin Hedin
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!