AI för ledare i offentlig sektor - 15 oktober

AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.

Anmäl dig

Utbildningen är indelad i två delar, ett digitalt material och en workshop-dag. Det digitala materialet är en introduktion till artificiell intelligens, som täcker området på en grundläggande nivå. I utbildningens första del varvas text och reflektionsfrågor med podcasts och filmklipp, samt med intervjuer med nyckelpersoner.

Materialet är framtaget av en expertgrupp och därefter faktagranskat av experter vid svenska universitet. Utifrån den gemensamma basen genomförs en träff under en heldag med fokus på "AI i min organisation" och handlar då om praktisk tillämpning och diskussionsövningar.

Utbidlningen har tagits fram av SKR, AI Innovation of Sweden och Governo.

Innehåll och digitalt material

 • Introduktion, vad är artificiell intelligens?
 • AI och digitalisering
 • AI i världen
 • AI i Sverige och i offentlig sektor
 • Hur fungerar AI?
  • Tillgång till data
  • Tekniska vägval
  • Hållbar och ansvarsfull AI

Workshop, heldag (sker online tills vidare)

 • Genomförs i grupper om 20-25 personer
 • Fokus: konsekvenser av AI för ledarskap, organisation och beslutsfattande:
 • Upplägg:
  • 1. Definiera utmaningen
  • 2. Utforska möjligheter
  • 3. Gå från ord till handling

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna stå bättre rustade att möta samhällets utmaningar, och:

 • Ha ökad insikt i de krav på organisering, kompetens och datatillgång som möjliggör användning av AI
 • Ha ökad förståelse för vilka behov som AI kan bidra till att möta
 • Ha ökad kunskap för att kunna fatta de beslut som krävs

Kurstillfällen

Det digitala materialet görs tillgängligt 3-4 veckor före bokad workshop.

Digital workshop 3 september 2020

Digital workshop 24 september 2020

Digital workshop 5 november 2020

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Louise Callenberg
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!