Administratör inom socialtjänsten

Som administratör och koordinator är du ofta spindeln i nätet. Du organiserar, koordinerar och ser till att viktiga uppgifter blir utförda. För att klara av uppgifterna krävs ofta ett brett kunnande om socialtjänstens frågor samt övergripande insikt i lagar och förordningar.

Anmäl dig

Admininstratörens roll

Vägen in till jobbet som administratör inom socialtjänsten ser väldigt olika ut.
Arbetsuppgifterna är serviceinriktade och varierande. En administratör kan ställa ut fakturor, sköta posthantering, följa upp och utveckla interna rutiner, inköp, svara på inkommande mail och samtal, förbereda presentationer, korrekturläsa, sammanställa statistik och ansvara för olika administrativa system. Det kan också handla om att återsöka medel från Migrationsverket eller möta klienter i receptionen.

För att klara av uppgifterna krävs ofta ett brett kunnande om socialtjänstens frågor samt övergripande insikt i lagar och förordningar. Den här dagen ägnar vi åt de viktigaste lagarna, den kommunala organiseringen och andra frågor du behöver känna till i din yrkesroll.

Program

09.30-09.32

Välkomna

Karin Falck, moderator, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inleder dagen tillsammans med Tiina Andersson, sektionsadministratör för socialtjänst.

09.32-10.00

En socialtjänst i förändring

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg SKR, berättar vad som är på gång på nationell nivå inom socialtjänsten.

10.00-10.30

Socialnämndsarbetet

Rasmus Persson, direktör i Västerås stad och Greger Bengtsson, samordnare på SKR. Hur fungerar beslutsprocesserna i kommunen? Socialnämndsarbetet och tjänstemannaunderlagen.

10.30-10.40

Paus

10.40-11.10

Samordnare inom socialtjänstens administrativa enhet

I Skärholmen har administratörsfunktionen samlats centralt inom socialtjänsten. Emina Tica, utredare på Skärholmens stadsdelsförvaltning, menar att detta gör rollen som administratör mer professionell.

11.10-11.40

Dataskyddsförordningen inom GDPR i socialtjänsten

Pål Resare, förbundsjurist SKR, ger en överblick över vad som är viktigast att förhålla sig till för verksamma inom socialtjänsten.

11.40-12.15

Lunch

12.15 - 13.15

Återsökning av medel för nyanlända

Cecilia Malmqvist, teamledare Migrationsverket Region Öst, ger grundläggande information om hur återsökning av medel för nyanlända går till. Det finns även möjlighet att ställa frågor via chatten under passet.

13.15 – 13.20

Paus

13.20 – 14.20

Återsökning av medel för asylsökande

Migrationsverket ger grundläggande information om hur återsökning av medel för asylsökande går till. Det finns även möjlighet att ställa frågor via chatten under passet.

14.20 – 14.30

Paus

14.30-15.20

De tre lagarna

Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR, ger de viktigaste dragen inom
kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstlagen.

15.20-15.30

Paus

15.30-16.00

Utlämnande av offentlig handling

Sekretess och allmänna handlingar i offentlig verksamhet. Utlämnande av offentlig handling. Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR.

16.00

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!