Dokumentation: 10 år med "sjukskrivningsmiljarden"

10 år med "sjukskrivningsmiljarden"- men sjukskrivningarna ökar, så vad behöver vi göra framöver?

Den 24 september bjöd Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) in till en konferens där aktuell forskning/kunskap, resultatet av hittills genomförda satsningar inom området och vad vi gemensamt behöver göra framöver presenterades och diskuterades.

Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Presentationer

Alla dokument är av typen PDF eller PPT och öppnas i nytt fönster.

Välkomstbild

Sjukskrivningsmiljarden 10 år, Anna Östbom SKL, Kristona Alexanderson KI

Psykisk ohälsa - medikaliserar vi normala livsproblem? Jörgen Herlofson

Sjukfrånvarons förändring, Anton Färnström

Medikaliserar vi sådant som hör livet till? Åsa Kadowaki

Seminarium A

Forskning om sjukfrånvaro, Kristina Alexanderson

REHSAM, Clairy Wiholm

WorkUp, Birgitta Grahn

SRS bedömningsstöd, Lena Severin och Jussi Karlgren

Seminarium B

Kombinera behandling med arbeta - en möjlighet för dig

Att hjälpa istället för att stjälpa, Åsa Kadowaki

Läkares sjukskrivningspraxis - en skakig historia

Seminarium C

Finns det skillnader i framtida situation för sjukskrivna kvinnor och män, Ellenor Mittendorfer-Rutz

Tänk tvärtom, Kerstin Jigmo

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar - hur når vi dit?

Seminarium D

Rehabkoordinatorer, Annie Hansen Falkdal och Sonya Hörnqvist Bylund

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling

Utveckling av samverkansplattformen TRIS

Seminarium E

Framtidens intyg och medicinska underlag

Intygstjänsterna effektiviserar hanteringen och höjer kvaliteten, Lena Fuubacke

Arbetsförmedlingens samverkan med hälso- och sjukvården, Åsa Olsson och Karin Jacobsen

Andra perspektiv i intygsprocessen, Rikard Lövström

Paneldiskussion

Åtgärdsprogrammet som det hänvisades till av Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Medverkande

  • Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
  • Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet
  • Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet
  • Åsa Kadowaki, psykiatriker, ledamot av Läkare med gränser

Moderator: Katarina Hultling

Dessutom medverkade namnkunniga forskare inom området och företrädare från SKL, Socialstyrelsen, SBU, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sveriges läkarförbund.

Fakta

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) är ett forum som har funnits sedan år 2002. Forumet består idag av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU och Arbetsförmedlingen.

Syftet har främst varit att verka för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!