Webbseminarium: Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkra personförflyttningar

Att förebygga belastningsskador vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet syftar till att ge kunskap om den senaste forskningen om vilka strategier och åtgärder som skapar säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Seminariet fokuserar på åtgärder som minskar arbetsrelaterad ohälsa och belastningsskador bland medarbetare. Konkreta tips förmedlas kring hur arbetsgivare kan jobba med denna fråga.

Föreläsare

På seminariet deltar forskare och författare till kunskapssammanställningen ”Säkrare personförflyttningar – åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg” (2019:6) utgiven av Arbetsmiljöverket; Charlotte Wåhlin, Region Östergötland; Kjerstin Stigmar, Lunds universitet; Emma Nilsing Strid, Region Örebro län. Från Sveriges Kommuner och Regioner deltar utredarna Anders Westlund och Gunnar Sundqvist.

Information

Länken går även att köpa i efterhand då den går att se fram till den 24 augusti 2020.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!