Webbsändning: Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

Skolor som medverkat i ESF-projektet Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.

Innehåll

Alltför många av introduktionsprogrammens elever lämnar skolan utan vare sig behörighet till ett nationellt program eller kompetenser som hjälper dem att etablera sig på arbetsmarknaden.

Yrk In:s övergripande projektmål är att fler av dessa unga killar och tjejer ska få möjlighet att delta i aktiviteter eller kurser som ökar deras anställningsbarhet eller gör dem behöriga till att söka och påbörja ett nationellt yrkesprogram.

Exempel på aktiviteter i projektet är arbetslivskunskap, specialanpassad studie- och yrkesvägledning, språkhandledning och matchning till anpassade yrkesspår. Alla delprojekt har utgått från sin egen lokala kontext och den målgruppsanalys som gjorts.

I webbsändningen berättar kommuner som deltagit i projektet om sina erfarenheter och projektets utvärderare beskriver resultaten.

Anmälan

Det finns ett fåtal platser i lokalen för den som vill delta på plats. Anmäl dig till johanna.kreicbergs@skr.se senast den 14 februari.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!