Webbsändning: Uppstartsmöte om brukarundersökningen till placerade barn och unga

Under hösten 2020 genomförs en pilotundersökning till placerade barn och unga. I detta digitala uppstartsmöte berättar SKR om förberedelser och genomförande. Alla kommuner och privata aktörer som vill är välkomna att delta i piloten.

Anmäl dig

Syftet med undersökningen är att ta del av ungdomarnas upplevelse av stödet under placeringen och använda resultatet för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling. Pilotundersökningen vänder sig till ungdomar som är 13 år och uppåt. 

Undersökningsperioden är mellan 1 september och 31 oktober 2020.

Program

Vid uppstartsmötet kommer vi att presentera frågorna i pilotundersökningen. Vi kommer också att gå igenom hur förberedelser och genomförande går till. Alla nationella brukarundersökningar som SKR samordnar inom socialtjänsten genomförs med ett webbenkätverktyg från Enkätfabriken. Under uppstartsmötet finns en representant från Enkätfabriken med och presenterar anmälningsportalen för undersökningen och webbenkätverktyget.

Medverkande

  • Daniel Sturesson, Enkätfabriken
  • Malin Hultman, SKR
  • Mikael Mattsson Flink, SKR
  • Johanna Maxson, SKR
  • Mia Ledwith, SKR

Bakgrund till undersökningen

2017-2019 genomfördes en brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas upplevelse av sin boendesituation. Med anledning av att antalet ensamkommande som kommer till Sverige kraftigt har minskat, och efter önskemål från kommunerna, har SKR omarbetat undersökningen så att den nu kan användas till placerade barn och unga oavsett bakgrund eller placeringsform.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Johanna Maxson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!