Webbsändning: Skolans kompetensförsörjning

I sändningen diskuterar vi behovet av lärare i skolan samt hur rektorer kan få stöd i sitt uppdrag.

Innehåll

Del 1: Lärare och andra kompetenser i skolan

Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att enbart utbilda fler. Vi måste även utveckla organisation och arbetssätt i skolan.

Hur ser de senaste prognoserna ut och hur kan olika kompetenser i skolan möta skolans uppdrag och även avlasta lärare? Vi visar ett reportage från Norrängsskolan i Lycksele.

Del 2: Rektorer – omsättning och stöd

Rektors ledarskap spelar en central roll för skolans utveckling. Täta rektorsbyten kan därför riskera att påverka skolan negativt. Vad vet vi idag om hur omsättningen av rektorer ser ut?

Skolinspektionen berättar om sin nya kvalitetsgranskning av huvudmännens arbete för en god styrning och ledning av den pedagogiska verksamheten på skolor som har haft en hög omsättning på rektorer de senaste åren.

I studion samtalar vi även med Gunilla Ordell, rektor i Täby kommun, om stöd till rektorer och hur man som rektor kan arbeta med den egna inre organisationen på skolan för att få stöd i sitt uppdrag.

Medverkande

  • Helena Bjelvenius och Bodil Båvner, SKL
  • Gunilla Ordell, rektor, Täby kommun
  • Ulrika Rosengren, utredare, Skolinspektionen.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!