Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, andra tillfället

Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19. Andra delen handlar om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten.

Anmäl dig

Program

Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19, men kommer att fokusera på hur den lokala och regionala demokratin har påverkats av den aktuella situationen.

  • Vilka utmaningar ställs demokratin inför?
  • Hur har fullmäktige till exempel hanterat frågor kopplat till mötesformer under pågående coronapandemi och vilka demokratiska begränsningar finns med olika tillvägagångssätt?

Under denna programdel har vi som ambition att presentera olika praktiska exempel.

Programmets andra del kommer att handla om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning.

  • Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen?
  • Hur har fullmäktiges ansvarsprövning påverkats med anledning av coronaviruset?
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!