Webbsändning: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Välkommen till ett webbsänt seminarium om anpassat stöd, bedömning och betygsättning vid distansundervisning.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bjuder in till webbseminarium för att svara på frågor om hur skolor kan anpassa undervisningen för elever i behov av stöd och hur man kan tänka kring bedömning och betygsättning vid distansundervisning.

Den nya situationen innebär nya roller och oro men också möjligheter att tänka nytt. En enkätundersökning till lärare visar att 67 procent bedömer att elevernas behov av specialpedagogiskt stöd ser annorlunda ut nu än vanligt. Mer än hälften bedömer också att behovet av stöd är större än vanligt.

Välkommen till ett webbseminarium där vi tillsammans ger svar på de frågor som kommit in till oss och där du som skolchef har möjlighet att ställa och få svar på fler frågor. Målet är att du ska få praktiskt användbar och inspirerande information att ta vidare till din skolverksamhet. Tillsammans går vi starkare ur pandemin!

Medverkande

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, Christin Appel, specialpedagogik, SKR, Mikael Svensson, distans- och fjärrundervisning, SKR, Peter Sandberg, betyg och bedömning, Skolverket, Roberth Olofsson, distans- och fjärrundervisning, Skolverket, Inger Westin, specialpedagogik, Skolverket, Helene Fägerblad, specialpedagogik, SPSM, samt Eva Rännar,
digitalt lärande, SPSM.

Moderator är Eva-Li Littorin, kommunikationschef SPSM.

Övrigt

Seminariet kommer att vara möjligt att se i efterhand. Du kan också skicka in frågor och synpunkter innan seminariet om du inte har möjlighet att delta, till webbseminarier@spsm.se.

webbseminarier@spsm.se
Vi är medvetna om att det är påsklov för stora delar av landet den 14 april men hoppas att många har möjlighet att delta.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!