Webbsändning: Attraktiva boenden att åldras i

Välkommen till webbseminarium med fokus på goda exempel om hur vi kan möta äldres bostadsbehov.

Anmäl dig

Inför dagen kommer ni som anmält er att få möjlighet att göra vissa förberedelser för att ni själva och den kommun ni representerar ska få ut så mycket som möjligt av dagen.

Program

09.00

Inledning

Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR

Hur kan kommuner möta äldres boendepreferenser genom att främja tillkomsten av attraktiva boenden att åldras i?

Hur kan en kommun i praktiken bidra till att fler äldre anpassar sitt boende i tid och samtidigt åstadkomma en ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden och till fler friska äldre och minskade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård?

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR

Bostäder åt äldre

Det saknas många gånger en samlad bild av de äldres boendesituation och vilka behov de har. Det handlar om att få kunskap om vilka upplåtelseformer de äldre flyttar till men också fakta om vilka åldersvänliga åtgärder som behövs med inriktning på funktion, tillgänglighet och gemenskapsytor.

Kerstin Kärnekull, arkitekt, forskare och författare

Morgondagens bostadsboom- Passionärerna!

De kallas ”Passionärer” och bor sedan lång tid tillbaka billigt i ett småhus, vill i många fall flytta till något mindre och bekvämare men ekonomin hindrar dem framförallt. Eller? Juni Strategi har i sin studie Guide till 65+ tagit tempen på dagens äldre och kan konstatera att det finns mycket mer att säga om vad som påverkar ett flyttbeslut.

Madeleine Eneskjöld, VD, senior konsult, Juni Strateg & Analys

10.30

Bensträckare

Hur kan kommuner genom bättre kunskap om äldres förhållanden och villkor möta äldres behov och efterfrågan – exemplet Uppsala?

Uppsala kommun har låtit ta fram en stor mängd uppgifter om hushållen i kommunen, om hushållens boendeförhållanden och om hushållen förutsättningar att efterfråga lämpliga bostäder utifrån livssituation. Hur använder kommunen denna information för att möta äldres behov och preferenser och på vilket sätt har informationen påverkat inriktningen för bostadsförsörjningen och olika vägval?

Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, fokus bostäder och social hållbarhet, Uppsala kommun

Vad tycker seniorer om seniorbostäder och vilka flyttar dit?

I projektet Dialog Bygg Hållbart för Seniorer har FoU i Väst/GR tillsammans med ett antal andra aktörer följt tillkomsten av seniorbostäder i ett antal kommuner och hur dessa svarar mot behov i lokalsamhället. Fou i Väst har också i samarbete med Chalmers och White tagit fram Klokboken för seniorbostäder kring allt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.

Lisbet Lindahl, projektledare, FoU i Väst/GR

12.00

Lunchpaus

Bo med aktiviteter och medelhavsklimat

Bo Aktivt erbjuder ett koncept med ett eget SPA komplett med pool, wellness och gym, en lyxig lounge, ett gediget tjänsteutbud med t.ex. roomservice, städhjälp, och personlig träning, samt en underbar uppvärmd trädgård som erbjuder ett helt nytt sätt av leva på sina egna villkor!

Ulf Spennare, VD Bo Aktivt

Helsingborg ökar rörligheten på den lokala bostadsmarknaden

I Helsingborg har en rad olika åtgärder vidtagits för att öka rörligheten på den lokala bostadsmarknaden. Till grund för arbetet togs en flyttstudie fram. Därefter har kommunens bostadsbolag Helsingsborgshem tagit initiativ för att öka attraktiviteten att byta bostad och genom detta fått igång en rörlighet bland de lägenheter som är mest efterfrågade, men som idag har en låg flyttomsättning. S.k. rörelsepiloter har anställts för lägenhetsmatchning, flytthjälp m.m. och nya boendealternativ har tillkommit för äldre.

Dragana Curovic, bosocial utvecklare på Helsingborgshem

Bostäder för seniorer i kommuner med en mycket svag bostadsmarknad

I många kommuner med särskilda utvecklingsförutsättningar till följd av minskande befolkning eller andra strukturella problem är förutsättningarna att erbjuda seniora kommuninvånare bostäder lämpliga att åldras i särskilt besvärliga. Genom ett samarbete mellan kommun och SBO öppnas dock möjligheter. Exempel hämtade från bl.a. Kalix, Hofors, Ljusnarsberg och Högsby visar hur Sbo:s värdeskapande samverkan kan se ut.

Ann Eriksson, VD Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)

Hem för alla generationer

Med fokus på trivsel vill Nordfeldt Development AB skapa stadens mångfald i de kvarter man är med och formar. Bolaget utformar sina hus med flera olika typer av bostäder, allt från ungdomslägenheter till trygghetsbostäder för äldre. Med boende och trivselvärdar gör man det enklare för sina hyresgäster att träffa grannar och delta i gemensamma aktiviteter. Nordfeldts första hus där flera generationer bor ihop har inflyttning sommaren 2020 i Göteborg.

Cecilia Wallin, projektutvecklingschef, Nordfeldt Development AB

14.30

Bensträckare


Bogemenskaper för seniorer i Danmark

I Danmark är efterfrågan på att flytta till en bogemenskap för seniorer stor. Vad gör man i vårt grannland som leder till denna attraktivitet och som vi i Sverige kan ta lärdom av? Är det den fysiska utformningen av boendemiljön, arkitekturen, servicen eller gemenskapen som lockar mest och har alla råd?

Stig Hesslelund, projektledare Realdania

15.15

Summering och avslut

Vad har vi lärt oss under dagen och vad kan det finnas behov av att fördjupa sig kring framöver?

Jan-Ove Östbrink, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!