Webbsändning: Allaktivitetshusen i Malmö bryter barriärer för ökad social hållbarhet

Tre allaktivitetshus har skapats i Malmö utifrån en ambition att utgöra en positiv motkraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet såväl i skolan som i det omkringliggande området.

Se webbsändningen i efterhand (öppna i nytt fönster, Adobe connect)

Innehåll

Inspireras av framgångsfaktorer och praktiska erfarenheter från samverkansarbetet inom grundskole-, fritids- och kulturförvaltningen.

Program

Allaktivitetshusen i Malmö finns på Lindängeskolan, Hermodsdalsskolan och Apelgårdsskolan. I dagsläget genomförs omkring 60-80 aktiviteter i veckan per hus som sammanlagt har cirka 45 000 besökare per år, de flesta under 18 år. Könsfördelningen på allaktivitetshusen är jämn mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.

Utvärdering visar att det inte är aktiviteterna i sig som utgör modellens främsta framgångsfaktor, utan istället de värden som skapas på mötesplatsen i form av gemenskap, tillit och att vara eller ha en lokal förebild. Aktiviteterna har en integrerande effekt inte bara över generationsgränserna, utan även för att bryta barriärer mellan Malmöbor med olika ekonomiska förutsättningar. Kort sagt bidrar allaktivitetshusen till ökad social hållbarhet i staden.

Medverkande

  • Said Mekahal, sektionschef, Malmö stad
  • Jesper Ekberg, projektledare Strategi för hälsa, SKR
  • Lisa Staaf, projektadministratör, SKR

Strategi för hälsa – webbsända studiebesök

SKR gör under 2020 ett antal webbsända studiebesök på olika platser landet runt. Genom dessa vill vi förmedla inspiration och lärande exempel från kommuner och regioner som gör skillnad genom att arbeta tillsammans med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Under ca 60 minuter får du möjlighet att göra ett studiebesök via länk där du träffar involverade personer. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor och interagera genom vår chatt. Under de webbsända studiebesöken med Strategi för hälsa utforskas tre påståenden som tillsammans kan belysa framgångsrik samverkan som präglas av stolthet:

  • Vi vet vad vi vill!
  • Vi gör tillsammans!
  • Vi ser resultat!

SKR:s arbete med Strategi för hälsa

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!