Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

I programmet diskuteras erfarenheter från vårens speciella läge i förskolor och skolor. Vi informerar även om aktuella utredningar på skolområdet, Skoldigiguide samt STL, Skriva sig till lärande.

Text

Programmets innehåll

Erfarenheter från vårens situation – vad ser vi och vad tar vi med oss?

Inget har varit som vanligt under denna vår. Huvudmän och skolor har arbetat hårt både för att ställa om och för att fortsätta bedriva verksamhet i en svår och osäker situation.

Samtal med Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör SKR, om arbetet på nationell och lokal nivå under våren. Vad har vi sett och vad tar vi med oss framåt?

I studion deltar också Roger Åström, gymnasiechef, Timrå kommun, som delar med sig av erfarenheter på lokal nivå och tankar inför höstterminen.

Skoldigiguide- nytt praktiskt stöd för huvudmän

SKR har nyligen presenterat Skoldigiguide, som är ett praktiskt stöd för huvudmannen att organisera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

SKR stödjer kommuner att genomföra STL-utbildningar lokalt

Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och ökar elevers lärande. Inför läsåret 2020/2021 inbjuder SKR till samarbete där stöttning ges för kommuner att själva driva STL-utbildningar lokalt.

Information om aktuella utredningar

Kansliet informerar om förslagen i två utredningar som presenterats under våren: ”En mer likvärdig skola: minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (SOU 2020:28) som överlämnades till regeringen i slutet av april och ”Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola” som väntas presenteras i början av juni.

Medverkande

  • Helena Bjelvenius, SKR
  • Per-Arne Andersson, SKR
  • Tilsith Lacouture, SKR
  • Cecilia Gustafsson, SKR
  • Stefan Melén, SKR
  • Karin Hedin, SKR
  • Kristina Cunningham, SKR
  • Roger Åström, gymnasiechef, Timrå kommun.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!