Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

I programmet ges information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB.

Innehåll

Nationella minoriteter i förskolan och skolan – vad gäller?

Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så att de hålls levande. Förskolor och skolor har ansvar och spelar en viktig roll för att främja de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoriteter i skolan

Genom en förändring i skollagen år 2015 utökades nationella minoriteters rättigheter i skolan. Vad gäller? Vilka utmaningar finns?

Nationella minoriteter i förskolan

Alla förskolor ska undervisa om nationella minoriteternas språk och kulturer, och barn som tillhör de nationella minoriteterna ska stödjas i sitt nationella minoritetsspråk och sin kulturella identitet. Om en kommun är förvaltningskommun för en nationell minoritet finns dessutom en utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk.

I studion finns representanter från Skolverket och SKR och ett reportage från Luleå kommun visas.

Maxtaxa och blöjor i förskola

Den så kallade ”blöjdomen” har fått stor uppmärksamhet. SKR anser i dagsläget inte att det finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. I studion finns SKR:s chefsjurist Germund Persson.

Ny praxis för sekretessprövning hos SCB

Från september 2019 anser SCB att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor. SKR informerar om läget och vår överklagan till Kammarrätten i Göteborg och till Högsta förvaltningsdomstolen.

Medverkande

  • Helena Bjelvenius, utredare, SKR
  • Åsa Ernestam, utredare, SKR
  • Lotta Andersson Damberg, utredare, SKR
  • Karin Hedin, utredare, SKR
  • Germund Persson, chefsjurist, SKR
  • Helena Lundgren, undervisningsråd från Skolverket.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!