Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

I programmet ges information om bland annat Öppna jämförelser grundskola samt om arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering.

Innehåll

Öppna jämförelser – grundskola 2018

Vi berättar om nyheterna i årets Öppna jämförelser för grundskolan, bl.a. om hur vi utvecklat det verktyg för kommunrapporter som vi tog fram förra året.

Kommunernas skolchefer efter nya regleringen

Den 1 januari 2019 fick skollagen en ny lydelse som angav att en huvudman måste ha en skolchef, men att titel och organisation är upp till huvudmannen att besluta om. Hur ser det ut i kommunerna efter detta? Hur många skolchefer finns det och hur ser organisationen lokalt ut? Hur länge har man arbetat som skolchef och vilket stöd behöver man?

Skoldigiplan – vad händer nu?

Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Den första uppföljningen av de initiativ som överlämnades till regeringen genom handlingsplanen publicerades av SKR i november. Vad har hänt, hur jobbar SKR vidare och vad är aktuella frågor just nu?

Nyheter om LIKA-verktygen

LIKA-verktygen är två självskattningsverktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Vi presenterar en ny uppföljning av verktyget LiKA lärare. Inom vilka områden ser lärarna att behov av stöd och insatser? Vi berättar även om en ny version av LIKA ledning.

Medverkar gör Helena Bjelvenius, Stefan Mélen, Bodil Båvner, Annika Agélii Genlott, Tilsith Lacouture, Mikael Svensson, Susanna Frigghe och Cecilia Gustafsson, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!