Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

Sändningen tar upp ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader samt verktygslådan "En rektors första hundra dagar".

Program

Ramavtal för nyckelfärdiga, permanenta förskolebyggnader

Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) berättar om den ramavtalsupphandling som nu pågår.

Verktygslåda: "En rektors första hundra dagar"

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. SKL har tagit fram verktygslådan i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare.

LIKA för lärare

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns skattningsverktygen LIKA – it-tempen för skola och förskola och lärare. Den 10 juni lanserar SKL version 2.0 av LIKA lärare – med en hel del nyheter.

Medverkande

Christin Appel, Helena Bjelvenius samt Susanna Frigghe, utredare från SKL, och Rickard Andersson, projektledare upphandling för förskolebyggnader, SKL Kommentus.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!