Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik med mera. Under denna öppna webbsändning ger dig en kort introduktion om den nya seden.

God revisionssed 2018 innehåller också vissa nyheter om revisorernas arbetssätt och förhållningssätt. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om revidering av god revisionssed vart fjärde år. I slutet av november 2018 kan den beställas eller laddas ner från SKL:s webbplats.

Gå direkt till webbsändingen (Play, nytt fönster)

Medverkande är Anna Eklöf, Lotta Ricklander och Karin Tengdelius.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!