Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog.

Anmäl dig

Kommuner och regioner för dialog med medborgarna kring inriktning och prioritering av verksamheten på ett mer eller mindre systematiskt sätt. Hur kan kommunikation och kommunikatörer stödja processen med att involvera medborgare i samhällets utveckling?

Vi ägnar eftermiddagens webbkonferens åt att ge inspiration och visa på praktiska exempel kring bland annat hur man kan nå målgrupper som är svåra att engagera. Vi pratar också om hur man kan hantera konflikter mellan intressegrupper samt om hur olika kommunikationskanaler kan bidra när man vill använda sig av medborgardialog som kontaktform.

Program

13.00-13.05 - Inledning

13.05-13.30 - Grunderna i medborgardialog

Alla kommuner och regioner arbetar idag med medborgardialog i någon form. Den stora utmaningen är att involvera medborgare i komplexa frågor, vid till exempel olika former av förändringar som nedläggning av en verksamhet och integrationsfrågor.

Nils Munthe, handläggare på SKL med fokus på demokrati och medborgardialog, belyser utvecklingen av medborgardialog och hur den kan stödja hanteringen av komplexa frågor. Han tar också upp vikten av kommunikation och vilket stöd SKL kan ge kommuner och regioner kring medborgardialog.

13.30-14.05 - Hur når vi de som är svåra att nå?

Jenny Brolin, kommunikationsstrateg, Stockholms stad, delar med sig av hur hon bidragit till att utveckla medborgardialog för stadsutveckling. Hur presenterar man komplexa och ofta kritiserade projekt, hur når man de som är svåra att nå, hur kan man nyttja digitala dialoger och hur blir en dialog representativ?

Paus

14.15-14.55 - Kommunikationsutmaningar i ett nytt medielandskap

Uppmärksamheten kring förändringarna av hälso- och sjukvården i Västernorrland och framför allt nedläggningen av BB i Sollefteå har varit enorm.

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör, Region Västernorrland, delar med sig av utmaningarna i att kommunicera förändringar i ett nytt medielandskap där alla är både sändare och mottagare. Han berättar om hur medborgardialog och kommunikation används som verktyg i den komplexa situationen där medborgare ockuperar entrén till Sollefteå sjukhus.

14.55-15.25 - Att växa upp utan våld - medborgardialog i Biskopsgården

Hur kan kommunen arbeta tillsammans med invånarna och låta deras kunskap, förslag och engagemang bli en del av lösningarna kring de svåra, komplexa samhällsfrågorna?

Ulrika Stöök, samordnare för delaktighet och inflytande, grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad, berättar om hur stadsdelen Västra Hisingen har genomfört ett dialogarbete i Biskopsgården i Göteborg om de små barnens möjligheter att växa upp i ett liv utan våld. Invånare har tillsammans med tjänstepersoner och politiker arbetat fram förslag som sen har genomförts. Arbetet har nu gått in i en fördjupande fas med fokus på dialoger om våld i nära relationer.

Kort paus

15.30-16.10 - Samtalsledarens roll vid medborgardialog

Martin Sande, senior samtalsledare, Dialogues, arbetar med allt som handlar om dialoger. Han delar med sig av hur man arbetar med dialogprocesser och hur man behöver tänka vid facilitering vid komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor.

16.10-16.15 - Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!