Webbkonferens: kriskommunikation

Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.

Varje kommun och region råkar emellanåt ut för oförutsedda händelser - med ofta snabba förlopp - som kräver särskilt stora kommunikationsinsatser. Frågan är om en organisation någonsin kan vara nog förberedd när krisen kommer.

På SKR:s webbkonferens om kriskommunikation får du ta del av hur kommuner och regioner har hanterat allt från stormar till elavbrott ur ett kommunikationsperspektiv.

Innehåll

13.00 Inledning

13.05-13.35 Kommunikationshanteringen av coronaviruset

Om utbrottet av sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2.

Henrik Josephson, kris-, risk- och utbrottskommunikatör, Folkhälsomyndigheten, berättar om kommunikationsarbetet kring utbrottet av coronaviruset. SKR, Region Uppsala och Region Sörmland informerar också kort om hur respektive organisation arbetar med händelsen.

13.35-14.05 Materialbrist i vården

Under hösten 2019 tvingades Region Uppsala gå upp i stabsläge när leveranser av förbrukningsmaterial uteblev. För Region Uppsala och fyra andra berörda regioner fick detta stora konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Under de elva dagar i oktober då situationen var som värst ställde Akademiska sjukhuset i Uppsala in sammanlagt 259 operationer. Jessica Elgenstierna, presschef, Region Uppsala, berättar om hur de hanterade den stora massmediala uppmärksamheten och vilka erfarenheter de gjorde.

14.05-14.15 Paus

14.15-14.45 Stormen Alfrida

Invånarna i Norrtälje kommun drabbades hårt av stormen Alfridas framfart i början av januari 2019. Vilken beredskap hade eller saknade Norrtäljeborna? Vad behöver en kommun kommunicera om risker och krisberedskap - och vad behöver göras i förväg? Lars Lindberger, presschef, delar med sig av erfarenheter och lärdomar från krisen.

14.45-15.20 Elavbrott på Nyköpings lasarett

Lasarettet i Nyköping drabbades en lördag i augusti 2019 av ett stort strömavbrott där inte heller reservkraften drog igång. Maria Karlsson, kommunikationsdirektör, Region Sörmland, berättar om hur organisationen hanterade ett strömlöst sjukhus. Hör hur regionen förberedde en evakuering av inneliggande patienter samtidigt som media granskade hur det var möjligt att sjukhuset kunde bli utan ström.

15.20-15.25 Paus

15.25-15.45 Konkreta verktyg i krisarbetet

Förmågan att kunna improvisera och anpassa till situationen i krisens hetta är viktigt. Caroline Amnéus, ansvarig för Norrköpings pressenhet, berättar om hur kommunen har arbetat fram checklistor, mallar och rutiner som kan fungera som stöd vid kriskommunikation utan att bli begränsande.

Det rör sig bland annat om mallar för hur man kan formulera sig i sociala medier och checklistor för olika kommunikativa funktioner som inte bara fokuserar på att man ska göra någonting utan även hur.

15.45-16.30 Vanligaste missarna (och hur man gör i stället)

I stressade situationer är det mycket som kan gå fel. Maria Niemi, vd på kommunikationsbyrån Hyvää, tar upp vilka vanliga missar som lätt kan uppstå i en krissituation och hur man gör istället. Maria har hjälpt flera organisationer att hantera kriser, bland annat Stockholms stadsbibliotek och RFSL. Hon är även huvudlärare inom kriskommunikation på Nackademin.

16.30-16.35 Avslutning

Övrigt

Flera kan titta tillsammans från samma dator via webblänken som ingår i anmälningsavgiften. Vill ni se sändningen från flera datorer inom samma organisation kostar det inget extra men ytterligare webblänkar behövs, kontakta då konferens@skr.se

Direktlänk för att delta i sändningen skickas ut cirka en vecka innan konferensen äger rum. Dokumentation skickas ut cirka tre vardagar efter att konferensen har ägt rum. Faktura skickas efter konferensen och utfärdas av Delegia AB.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!