Webbkonferens: Kriskommunikation

Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Frågan är inte om en kris kommer att inträffa. Frågan är när den kommer och hur förberedd du och din organisation då är.

På SKL:s webbkonferens om kriskommunikation får du ta del av hanteringen av och erfarenheter från olika aktuella kriser, om förebyggande krisberedskap och stöd som finns att ta till i krisens hetta.

Program

10.00-10.45 Skogsbränderna i Ljusdals kommun

Lördagen den 14 juli larmas räddningstjänsten till en skogsbrand i Ängraområdet. Det kom att bli startskottet för hanteringen av sommarens omfattande skogsbränder i Ljusdals kommun. Räddningsinsatserna kan avvecklas först 27 dagar senare.

Marielle Korend Larsson, under tio dygn kommunikationsansvarig i stabsledningen och frivillig via Criscom. Hon beskriver kommunikationsinsatserna under krisen, strategier som användes och delar med sig av lärdomar från arbetet.

10.45-11.15 Skogsbränderna i Jämtland

Räddningstjänsten Jämtland är Sveriges till ytan största räddningstjänstförbund med 50 mil från norr till söder. Under perioden 12–29 juli 2018 fick de in 140 larm om utomhusbränder - varav 82 var verkliga bränder - på sammanlagt 6 000 hektar. Detta innebar ett intensivt arbete samt att organisationen behövde växa snabbt.

Monica Landin är i vanliga fall ensam kommunikatör för Räddningstjänsten Jämtland, men under sommarens skogsbränder fick hon hjälp utifrån. Monica berättar om händelseförloppet, om bemanningen och hur arbetet med kommunikationen gick till. Hon beskriver också hur de jobbar vidare inom nätverk för att utveckla kriskommunikationen i länet.

PAUS

11.20-11.40 Criscom – när resurserna tryter

Det nationella frivilligförbundet Criscom, som ingår i Försvarsutbildarna, har i uppdrag att agera kommunikationsstöd vid större kriser och samhällsstörningar.

Ingela Larsen, kommunikatör på SKL och medlem i Criscom, berättar hur Criscom fungerar, hur de stöttade under sommarens bränder och om MSB-satsningen ”För din säkerhet”.

11.40-12.10 Misstänkt ebolafall på lasarettet i Enköping

Den 4 januari transporteras en patient, som nyligen besökt Burundi, med ambulans till lasarettet i Enköping. Efter ett tag väcker patientens symtom misstanken att det rör sig om ebola. Akuten i Enköping stängs, regional ledning initieras.

Jakob Larsson, pressekreterare på Region Uppsala, berättar om hanteringen av det misstänkta ebolafallet, där det mediala intresset blev enormt.

LUNCH

13.00-13.50 Det stora mässlingsutbrottet i Västra Götaland

Under december 2017 startade ett stort utbrott av mässling i Göteborg.

Maria Wernstål, kommunikationschef för enheten varumärke och media på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, berättar om erfarenheter och lärdomar från det interna och externa kommunikationsarbetet för att möta det massiva lokala, nationella och internationella medieintresse som utbrottet gav upphov till.

PAUS

14.00–14.50 Hur slår man hål på myter?

Hur slår man hål på myter som sprider sig och riskerar att bli eller förvärra en kris?

Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet och utsedd till bland annat Årets folkbildare och Årets röst, har fått stor uppmärksamhet för sitt humoristiska sätt att förmedla kritiskt tänkande och vetenskapliga förhållningssätt. På konferensen pratar hon om bland annat källkritik, "debunking" och om att bemöta felaktigheter.

PAUS

15.00-15.20 När Uppdrag granskning knackar på dörren

Allt fler ärenden går från regionerna till inkasso och vidare till Kronofogden. Det är ett ämne som SVT:s Uppdrag granskning uppmärksammat och bland annat ställt SKL Kommentus Inköpscentral - som tecknar ramavtal åt kommuner och regioner - till svars för.

Cecilia Gerger, kommunikationschef på SKL Kommentus, berättar om vad som hände, hur granskningen hanterades och vilka lärdomar man har dragit.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!