Webbkonferens: Internkommunikation

Välkommen till en webbkonferens om internkommunikation.

Anmäl dig

Innehåll

God intern kommunikation bidrar till att skapa en effektiv verksamhet samt till att vi når verksamhetsmålen. Under webbkonferensen behandlar vi temat ur olika infallsvinklar.

Program

13.05-13.35 Funkar podd för internkommunikation?

Västra Götalandsregionens (VGR) podd "Vad är grejen med digitalisering?" har internt fokus och medarbetaren i vården som främsta målgrupp. Podden tar upp det breda ämnet digitalisering och vad det innebär för anställda i VGR. Lars Karlsson, kommunikatör, och Kristian Norling, enhetschef för digitala medier, VGR, berättar om hur och varför podden kom till.

13.35-14.20 Det sociala intranätet är här, men hur går det för oss?

Sociala och interaktiva intranät blir allt vanligare. Men hur använder vi dem? Blev det som vi hade tänkt? Vilka är utmaningarna och hur löser vi dem? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Gunilla Ohlsson, intranätsredaktör, Örebro kommun, och Christina Lindqvist, redaktör för intranät och extern webb, Jönköpings kommun, berättar hur de arbetar och delar med sig av sina erfarenheter.

Paus

14.35-15.20 Internkommunikation som en del i Employer branding

Engagerade medarbetare, som ser sin roll i helheten och känner sig delaktiga i verksamhetens mål och inriktning, blir goda ambassadörer för arbetsplatsen och för sitt yrke.

Johanna Henriksson, HR-utvecklare inom arbetsgivarprofilering på Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, berättar om hur de arbetat med goda ambassadörer samt vilka resultat det gett. Paola Felicetti, projektledare för SKL:s kommunikationssatsning Sveriges viktigaste jobb, SKL, berättar om de verktyg som tagits fram inom satsningen och hur du kan använda dem.

Paus

15.30-16.30 Kommunikationens betydelse för måluppfyllelse och framgång

Mats Heide, professor vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, berättar om slutsatserna i sitt nyligen avslutade forskningsprojekt Den kommunikativa organisationen. Fokus i hans föreläsning kommer att ligga vid projektets ”Sju steg mot den kommunikativa organisationen – fördjupning och råd”.

16.30 Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Charlotta Hemgren
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!