Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

Välkommen till ett webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Anmäl dig

Webbsändningen: Strategi för informationsförsörjning

Innehåll

Rapportering av uppgifter till Nationella Kvalitetsregister sker idag inte på ett tillräckligt resurseffektivt och komplett sätt, trots flera initiativ och försök genom åren. Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har därför, genom en nyligen beslutad strategisk inriktning, gjort ett omtag i satsningarna för att effektivisera informationsförsörjningen mellan kvalitetsregister och vårdinformationssystemen.

Den strategiska inriktningen ger förutsättningar för systemet för Nationella Kvalitetsregister att kontinuerligt och långsiktigt möta regionernas satsningar på strukturerad vårdinformation.

Medverkande

 • Karin Göransson, samordnare för Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR
 • Björn Hultgren, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR
 • Patrik Sundström, Programansvarig för ehälsa, SKR
 • Göran Karlström, ordförande Objektägargruppen Kundgrupp Cosmic, Region Värmland
 • Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare inom cancer, Regionalt cancercentrum Norr

Ur programmet

 • Så ska systemet för Nationella Kvalitetsregister bidra till att möta regioners satsningar på en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.
 • Ingående parter och övergripande rollfördelning.
 • Strategier och principer för det fortsatta arbetet.
 • Ett genomförandeprojekt inleds hösten 2020. Presentation av projektet som syftar till att tydliggöra hur processer för genomförande, samordning och ledning ska utformas.

Strategi för informationsförsörjning på kvalitetsregister.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Björn Hultgren

 • Patrik Sundström
  Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!