Webbinarium om samtalstonen

Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi samtalstonen i det politiska samtalet.

Anmäl dig

Arbeta för att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat

Tonen i det demokratiska samtalet har blivit hårdare de senaste åren. Samtalstonen i det politiska samtalet kan också utgöra gränsen för vad som är tillåtet, och det är därför viktigt att samtalet mellan förtroendevalda, mellan partier och inom partier sker respektfullt.

Hur kan kommuner, regioner och partier arbeta för att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat?

Dagens gäster

Martin Lidhamn, SKR, som kommer att prata om SKR:s arbete inom området och vilket stöd som kommuner och regioner erbjuds.

Sten-Olof Johansson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun, kommer att berätta om hur Emmaboda arbetar med samtalstonen inom det politiska samtalet och samtalstonen i det allmänna demokratiska samtalet, i syfte att påverka samtalet i positiv riktning.

Samtalsledare är Anna Lena Pogulis och Greta Berg, SKR.

Du behöver göra en anmälan för att delta

Webbsändningen är kostnadsfri. Gäller en inloggning där deltagarna tittar på sändningen tillsammans vid en gemensam dator. Endast en anmälan behövs då. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!