Webbinarium om hat och hot – Tema jämställd makt

Under webbinariet samtalar vi om hur förtroendevalda kvinnor och män upplever förutsättningar för det demokratiska uppdraget, och hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.

Jämställdhet i hälsa, makt och delaktighet

Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett hinder för två av jämställdhetspolitikens delmål: en jämn fördelning av makt och inflytande och ett stopp för mäns våld mot kvinnor.

Denna gång diskuterar vi hot och hat som en jämställdhetsfråga.

  • Hur skiljer sig utsattheten åt mellan kvinnor och män?
  • Hur påverkas enskilda förtroendevalda? Och vad får den för konsekvenser för jämställdheten i stort?
  • Hur kan kommuner, landsting och kommuner arbeta för att arbetsmiljöarbetet ska utgå från både kvinnor och mäns olika behov och förutsättningar.

Under seminariet samtalar vi om hur förtroendevalda kvinnor och män upplever förutsättningar för det demokratiska uppdraget.

Fakta - bakgrund

SKL genomför en satsning i samarbete med regeringen för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda. Inom ramen för satsningen genomför SKL en serie webbseminarier om olika aspekter av frågan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!