Våldsbejakande extremism med inriktning på juridik

Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. SKL, och företrädare från Segerstedtsinstitutet kommer att lyfta juridik inom området samt visa på ett exempel på lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland.

Anmäl dig

Programinnehåll

Mycket har hänt inom området våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet har utvecklats på lokal nivå och i och med det upptäcks juridiska aspekter avseende bland annat lokaluthyrning, bidragsgivning och sekretess.

09.00 – 10.00 Registrering och fika

10.00 – 10.15 Inledning

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

10.15 – 11.00 Juridiska förutsättningar för arbetet mot våldsbejakande extremism

Ann-Sofi Agnevik, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 11.50 Möjligheter och hinder vid informationsutbyte

Aktuell forskning om de nordiska ländernas olika möjligheter till informationsutbyte
Robin Andersson Malmros, Segerstedts institutet, Göteborgs universitet

11.50 – 12.40 Lunch

12.40 – 13.00 Demokrativillkor vid bidragsgivning

Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting

13.00 – 13.20 Vad gäller vid informationsutbyte mellan socialtjänst och polis?

Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting

13.20 – 13.30 Paus

13.30 – 14.10 Exempel: Lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland

Lars Stiernelöf, Agera Värmland

14.10 – 14.40 Fika

14.40 – 15.30 Krigets lagar och brott mot mänskligheten

Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism

15.30 – 15.45 Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!