Uppstartsmöte brukarundersökning funktionshinderområdet 2020

Välkommen till årets uppstartsmöte för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningens genomförande under september-oktober 2020.

Anmälan/deltagande

Du kan endast delta via länk på webben.

Digital medverkan

Du ansluter via Digitalmedverkan på uppstartsmöte

Innehåll

Vi kommer att informera om den nya tjänst som Enkätfabriken tillhandahåller för undersökningarna och vilka förändringar som är aktuella i genomförandet och som beskrivs i vägledningen för undersökningen. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor under mötet.

Om du har frågor kontakta info@skr.se 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!